Wspólnicy


Włodzimierz Stanisław Kopeć, Wojciech Daniel Telega, Piotr Kruk, 0 0, 0 0, Włodzimierz Walentyn Piechowicz, Ryszard Kazimierz Mazur, Tomasz Chibowski, Grażyna Danuta Błaszczuk-Kózka, Ewa Monika Gładysz, Danuta Zofia Kozłowska-Surowa, Aleksandra Barbara Betlej, Anna Aleksandra Nita, Said Al Bayati, Zbigniew Wiesław Braczkowski, Karolina Elżbieta Ptasińska, Maria Sobocińska, Wojciech Michał Sobociński, Jan Bortkiewicz, Roksana Sandra Stolarczyk-Kupiecka, Janina Stanisława Kwaśniewska-Mertin, Ewelina Magdalena Gębarowska-Jakubiak, Halina Maria Olejniczak, Magdalena Kwaśniewska, Teresa Wojciechowska, Marek Tomasz Furmanik, Ilona, Eleonora Wawak, Hanna Krystyna Głębicka, Elżbieta Czesława Bielecka-Stefańska, Ewa Maria Chromniak-Przybyła, Katarzyna Kłosek, Katarzyna Sękowska-Fidor, Jarosław Wiktor Pająk, Marek Roman Rosinke, Marek Antoni Kostecki, Bogdan Kiełczawa, Krystyna Anna Szpura, Irena Grygucis, Helena Ostasiewicz, Maria Izabela Pobojewska, Beata Ida Sałyga, Barbara Suchowska, Teresa Wróblewska, Tomasz Wincenty Soszka, Alicja Bernatowicz, Zespół Lecznictwa Otwartego

‹ Pierwszy 23456 7 89101112 Ostatni ›

Włodzimierz Stanisław Kopeć

Id praktyki: 108614
Numer księgi: 000000107646
Id wspólnika: 1673377
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 68-19-2050495
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2050495
Imię: Włodzimierz
Drugie imię: Stanisław
Nazwisko: Kopeć
Dziedzina medycyny: Anestezjologia, Choroby wewnętrzne
NIP: 5341093442
Specjalizacja: Anestezjologia (I st.), Choroby wewnętrzne (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2002-10-23
Data zakończenia działalności: 2016-12-28

Wojciech Daniel Telega

Id praktyki: 86282
Numer księgi: 000000085334
Id wspólnika: 1673371
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 63-11-1659585
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 1659585
Imię: Wojciech
Drugie imię: Daniel
Nazwisko: Telega
Dziedzina medycyny: Anestezjologia i intensywna terapia, Medycyna paliatywna
NIP: 6221218344
Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia (bez st.),Medycyna paliatywna (bez st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-09-01
Data zakończenia działalności: 2019-07-12

Piotr Kruk

Id praktyki: 174121
Numer księgi: 000000072981
Id wspólnika: 1673222
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 59112173846
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2173846
Imię: Piotr
Nazwisko: Kruk
Dziedzina medycyny: medycyna rodzinna
NIP: 5741600569
Specjalizacja: medycyna rodzinna
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2015-05-01
Data zakończenia działalności: 2015-12-10

0 0

Id praktyki: 166092
Numer księgi: 000000166637
Id wspólnika: 1673212
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 0
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 0
Imię: 0
Nazwisko: 0
NIP: 0
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2014-04-01
Data zakończenia działalności: 1923-04-20

0 0

Id praktyki: 165791
Numer księgi: 000000166637
Id wspólnika: 1673211
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 0
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 0
Imię: 0
Nazwisko: 0
NIP: 0
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2014-04-01
Data zakończenia działalności: 1923-04-20

Włodzimierz Walentyn Piechowicz

Id praktyki: 109700
Numer księgi: 000000108731
Id wspólnika: 1672979
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 68-11-3067510
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 3067510
Imię: Włodzimierz
Drugie imię: Walentyn
Nazwisko: Piechowicz
Dziedzina medycyny: Medycyna ogólna
NIP: 9521229313
Specjalizacja: Medycyna ogólna (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2004-05-14
Data zakończenia działalności: 2019-05-22

Ryszard Kazimierz Mazur

Id praktyki: 68749
Numer księgi: 000000067834
Id wspólnika: 1672899
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 58-11-7063417
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 7063417
Imię: Ryszard
Drugie imię: Kazimierz
Nazwisko: Mazur
Dziedzina medycyny: Kardiologia
NIP: 7121052235
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (II st.),Kardiologia (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-11-24
Data zakończenia działalności: 2019-07-23

Tomasz Chibowski

Id praktyki: 70601
Numer księgi: 000000069682
Id wspólnika: 1672816
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 58-11-1750446
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 1750446
Imię: Tomasz
Nazwisko: Chibowski
Dziedzina medycyny: Rehabilitacja medyczna
NIP: 7151636981
Specjalizacja: Rehabilitacja medyczna (bez st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2011-05-24
Data zakończenia działalności: 2019-06-18

Grażyna Danuta Błaszczuk-Kózka

Id praktyki: 120229
Numer księgi: 000000119246
Id wspólnika: 1672703
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 69-11-6393452
Wpis do ewidencji gospodarczej: 5413/2004
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 6393452
Imię: Grażyna
Drugie imię: Danuta
Nazwisko: Błaszczuk-Kózka
Dziedzina medycyny: Położnictwo i ginekologia (I st.)
NIP: 8871177585
Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2001-08-09

Ewa Monika Gładysz

Id praktyki: 129948
Numer księgi: 000000130181
Id wspólnika: 1672671
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 75-11-1409326
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 1409326
Imię: Ewa
Drugie imię: Monika
Nazwisko: Gładysz
NIP: 9490864697
Specjalizacja: Pediatria (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2011-12-09
Data zakończenia działalności: 2019-07-18

Danuta Zofia Kozłowska-Surowa

Id praktyki: 136673
Numer księgi: 000000127682
Id wspólnika: 1672587
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 74-22-7653317
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 7653317
Imię: Danuta
Drugie imię: Zofia
Nazwisko: Kozłowska-Surowa
NIP: 6691537029
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2001-03-01
Data zakończenia działalności: 2019-06-30

Aleksandra Barbara Betlej

Id praktyki: 181907
Numer księgi: 000000181871
Id wspólnika: 1672562
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 69-11-2347955
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2347955
Imię: Aleksandra
Drugie imię: Barbara
Nazwisko: Betlej
Dziedzina medycyny: Choroby wewnętrzne
NIP: 6852236038
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2016-03-01
Data zakończenia działalności: 2018-03-22

Anna Aleksandra Nita

Id praktyki: 99639
Numer księgi: 000000098680
Id wspólnika: 1672514
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 67-11-2067942
Wpis do ewidencji gospodarczej: 1523
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2067942
Imię: Anna
Drugie imię: Aleksandra
Nazwisko: Nita
Dziedzina medycyny: chorób wewnętrznych
NIP: 889
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-12-15

Said Al Bayati

Id praktyki: 66817
Numer księgi: 000000065903
Id wspólnika: 1672491
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 58-11-5395210
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 5395210
Imię: Said
Nazwisko: Al Bayati
Dziedzina medycyny: Radiodiagnostyka
NIP: 5631291498
Specjalizacja: Radiodiagnostyka (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-02-10
Data zakończenia działalności: 2019-07-08

Zbigniew Wiesław Braczkowski

Id praktyki: 73538
Numer księgi: 000000072618
Id wspólnika: 1672461
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 59-11-2390072
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2390072
Imię: Zbigniew
Drugie imię: Wiesław
Nazwisko: Braczkowski
Dziedzina medycyny: Anestezjologia i intensywna terapia
NIP: 9471243310
Specjalizacja: Anestezjologia i reanimacja (II st.),Pediatria (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2002-05-08

Karolina Elżbieta Ptasińska

Id praktyki: 173190
Numer księgi: 000000174163
Id wspólnika: 1672460
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 59-11-2614383
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2614383
Imię: Karolina
Drugie imię: Elżbieta
Nazwisko: Ptasińska
NIP: 6572559792
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2015-03-01
Data zakończenia działalności: 2019-06-27

Maria Sobocińska

Id praktyki: 73012
Numer księgi: 000000072092
Id wspólnika: 1672459
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 59-22-1638691
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 1638691
Imię: Maria
Nazwisko: Sobocińska
Dziedzina medycyny: Stomatologia ogólna
NIP: 8321039174
Specjalizacja: Stomatologia ogólna (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-11-06

Wojciech Michał Sobociński

Id praktyki: 72189
Numer księgi: 000000071269
Id wspólnika: 1672458
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 59-11-2474135
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2474135
Imię: Wojciech
Drugie imię: Michał
Nazwisko: Sobociński
Dziedzina medycyny: Ortopedia i traumatologia
NIP: 8321103630
Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-11-06

Jan Bortkiewicz

Id praktyki: 162647
Numer księgi: 000000162903
Id wspólnika: 1672457
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 59-11-2041092
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2041092
Imię: Jan
Nazwisko: Bortkiewicz
Dziedzina medycyny: urologii
NIP: 7291360355
Specjalizacja: Urologia (st. II), Chirurgia ogólna (st. I)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2013-12-01
Data zakończenia działalności: 2019-04-30

Roksana Sandra Stolarczyk-Kupiecka

Id praktyki: 200329
Numer księgi: 000000196387
Id wspólnika: 1672456
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 59-22-3351040
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 3351040
Imię: Roksana
Drugie imię: Sandra
Nazwisko: Stolarczyk-Kupiecka
NIP: 8331381359
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2017-11-09
Data zakończenia działalności: 2019-06-24

Janina Stanisława Kwaśniewska-Mertin

Id praktyki: 71699
Numer księgi: 000000070779
Id wspólnika: 1672455
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 59-11-9179397
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 9179397
Imię: Janina
Drugie imię: Stanisława
Nazwisko: Kwaśniewska-Mertin
Dziedzina medycyny: Neurologii dziecięcej
NIP: 7281066051
Specjalizacja: Neurologia (I st.),Neurologia dziecięca (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2000-02-04
Data zakończenia działalności: 2019-06-26

Ewelina Magdalena Gębarowska-Jakubiak

Id praktyki: 76645
Numer księgi: 000000075723
Id wspólnika: 1672454
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 59-22-2184229
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 2184229
Imię: Ewelina
Drugie imię: Magdalena
Nazwisko: Gębarowska-Jakubiak
NIP: 7691971950
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2010-07-13

Halina Maria Olejniczak

Id praktyki: 75026
Numer księgi: 000000074106
Id wspólnika: 1672453
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 59-11-8047859
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 8047859
Imię: Halina
Drugie imię: Maria
Nazwisko: Olejniczak
Dziedzina medycyny: Chorób płuc
NIP: 7251116666
Specjalizacja: Choroby płuc (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2004-07-02

Magdalena Kwaśniewska

Id praktyki: 204463
Numer księgi: 000000200024
Id wspólnika: 1672452
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 59-11-3242062
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 3242062
Imię: Magdalena
Nazwisko: Kwaśniewska
NIP: 8361831784
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2018-07-02
Data zakończenia działalności: 2019-01-01

Teresa Wojciechowska

Id praktyki: 75455
Numer księgi: 000000074534
Id wspólnika: 1672451
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 59-11-7765652
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 7765652
Imię: Teresa
Nazwisko: Wojciechowska
Dziedzina medycyny: Okulistyka
NIP: 7291096970
Specjalizacja: Okulistyka (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2013-07-10

Marek Tomasz Furmanik

Id praktyki: 76514
Numer księgi: 000000075593
Id wspólnika: 1672450
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 59-22-2374170
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 2374170
Imię: Marek
Drugie imię: Tomasz
Nazwisko: Furmanik
NIP: 7272611023
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2010-03-09

Ilona, Eleonora Wawak

Id praktyki: 41006
Numer księgi: 000000034644
Id wspólnika: 1672379
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 51-11-6561840
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 6561840
Imię: Ilona,
Drugie imię: Eleonora
Nazwisko: Wawak
NIP: 5481072902
Specjalizacja: choroby wewnętrzne (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2011-12-20
Data zakończenia działalności: 2019-07-02

Hanna Krystyna Głębicka

Id praktyki: 67724
Numer księgi: 000000066810
Id wspólnika: 1672376
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 58-11-6390378
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 6390378
Imię: Hanna
Drugie imię: Krystyna
Nazwisko: Głębicka
NIP: 7162117836
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (II st.),Nefrologia (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-11-10

Elżbieta Czesława Bielecka-Stefańska

Id praktyki: 84183
Numer księgi: 000000083235
Id wspólnika: 1672355
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 63-22-2655188
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 2655188
Imię: Elżbieta
Drugie imię: Czesława
Nazwisko: Bielecka-Stefańska
Dziedzina medycyny: Stomatologia ogólna
NIP: 6221111669
Specjalizacja: Stomatologia ogólna (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-12-09

Ewa Maria Chromniak-Przybyła

Id praktyki: 132327
Numer księgi: 000000039678
Id wspólnika: 1672304
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 53-11-6737249
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 6737249
Imię: Ewa
Drugie imię: Maria
Nazwisko: Chromniak-Przybyła
Dziedzina medycyny: medycyna społeczna, rehabilitacja medyczna
NIP: 5830011395
Specjalizacja: Medycyna społeczna (st. I), Rehabilitacja medyczna (st. I)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2001-09-12

Katarzyna Kłosek

Id praktyki: 166027
Numer księgi: 000000166893
Id wspólnika: 1672303
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 53-11-2754711
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2754711
Imię: Katarzyna
Nazwisko: Kłosek
NIP: 5611575844
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2014-04-02
Data zakończenia działalności: 2015-10-02

Katarzyna Sękowska-Fidor

Id praktyki: 154086
Numer księgi: 000000150168
Id wspólnika: 1672302
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 53-11-2753338
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2753338
Imię: Katarzyna
Nazwisko: Sękowska-Fidor
NIP: 5552100541
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2012-12-01

Jarosław Wiktor Pająk

Id praktyki: 119492
Numer księgi: 000000118509
Id wspólnika: 1672301
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 69-11-7470386
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 7470386
Imię: Jarosław
Drugie imię: Wiktor
Nazwisko: Pająk
Dziedzina medycyny: położnictwo i ginekologia
NIP: 8981460767
Specjalizacja: Ginekologia onkologiczna (bez st.),Położnictwo i ginekologia (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-02-25

Marek Roman Rosinke

Id praktyki: 131469
Numer księgi: 000000038817
Id wspólnika: 1672300
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 53-11-1964620
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 1964620
Imię: Marek
Drugie imię: Roman
Nazwisko: Rosinke
Dziedzina medycyny: ortopedia i traumatologia
NIP: 5841759536
Specjalizacja: Ortopedia i traumatologia (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-08-11
Data zakończenia działalności: 2019-07-03

Marek Antoni Kostecki

Id praktyki: 133104
Numer księgi: 000000040465
Id wspólnika: 1672299
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 53-11-8710351
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 8710351
Imię: Marek
Drugie imię: Antoni
Nazwisko: Kostecki
NIP: 5861388712
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2003-11-12

Bogdan Kiełczawa

Id praktyki: 87366
Numer księgi: 000000086417
Id wspólnika: 1672226
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 63-22-9771816
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 9771816
Imię: Bogdan
Nazwisko: Kiełczawa
Dziedzina medycyny: Stomatologia ogólna, Protetyka stomatologiczna
NIP: 7641372093
Specjalizacja: Protetyka stomatologiczna (II st.),Stomatologia ogólna (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2000-04-19
Data zakończenia działalności: 2017-11-16

Krystyna Anna Szpura

Id praktyki: 169220
Numer księgi: 000000170223
Id wspólnika: 1672190
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 63-11-2784607
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2784607
Imię: Krystyna
Drugie imię: Anna
Nazwisko: Szpura
NIP: 9730922567
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2014-10-01
Data zakończenia działalności: 2019-07-01

Irena Grygucis

Id praktyki: 202103
Numer księgi: 000000197973
Id wspólnika: 1672187
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 50-11-3715561
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 3715561
Imię: Irena
Nazwisko: Grygucis
Dziedzina medycyny: medycyna pracy
NIP: 8441337276
Specjalizacja: dermatologia i wenerologia I st.medycyna pracy I st.
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2018-01-08
Data zakończenia działalności: 2018-07-25

Helena Ostasiewicz

Id praktyki: 31424
Numer księgi: 000000029924
Id wspólnika: 1672184
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 50-22-4366258
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 4366258
Imię: Helena
Nazwisko: Ostasiewicz
NIP: 5422422594
Specjalizacja: Stomatologia ogólna (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-09-25

Maria Izabela Pobojewska

Id praktyki: 88360
Numer księgi: 000000087411
Id wspólnika: 1672183
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 63-11-8284776
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 8284776
Imię: Maria
Drugie imię: Izabela
Nazwisko: Pobojewska
Dziedzina medycyny: Pediatria
NIP: 6651042505
Specjalizacja: Pediatria (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-10-23
Data zakończenia działalności: 2019-06-30

Beata Ida Sałyga

Id praktyki: 104257
Numer księgi: 000000103291
Id wspólnika: 1672182
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 68-11-1691827
Wpis do ewidencji gospodarczej: 2644
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 1691827
Imię: Beata
Drugie imię: Ida
Nazwisko: Sałyga
Dziedzina medycyny: Anestezjologia i intensywna terapia
NIP: 5691248431
Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-10-13

Barbara Suchowska

Id praktyki: 32148
Numer księgi: 000000030284
Id wspólnika: 1672180
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 50-22-1001794
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 1001794
Imię: Barbara
Nazwisko: Suchowska
Dziedzina medycyny: Stomatologia ogólna
NIP: 5421865243
Specjalizacja: Stomatologia ogólna (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-10-28

Teresa Wróblewska

Id praktyki: 32635
Numer księgi: 000000030528
Id wspólnika: 1672178
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 50-11-2659359
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2659359
Imię: Teresa
Nazwisko: Wróblewska
Dziedzina medycyny: Pediatria
NIP: 8441425158
Specjalizacja: Neonatologia (II st.),Pediatria (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2000-01-19

Tomasz Wincenty Soszka

Id praktyki: 32107
Numer księgi: 000000030267
Id wspólnika: 1672177
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 50-11-8047046
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 8047046
Imię: Tomasz
Drugie imię: Wincenty
Nazwisko: Soszka
Dziedzina medycyny: Położnictwo i ginekologia
NIP: 8441117416
Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-12-30

Alicja Bernatowicz

Id praktyki: 33438
Numer księgi: 000000030922
Id wspólnika: 1672167
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 50-11-4362157
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 4362157
Imię: Alicja
Nazwisko: Bernatowicz
Dziedzina medycyny: Neurologia
NIP: 5431359731
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (I st.),Neurologia (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-11-10

‹ Pierwszy <23456 7 89101112 > Ostatni ›


Fizjoterapeuci | Podmioty lecznicze - nieaktywne | Podmioty lecznicze | Praktyki lekarskie | Praktyki lekarskie - nieaktywne | Praktyki pielęgniarskie
Informacja publiczna pozyskana od Ministerstwa Zdrowia po przetworzeniu do wykorzystania w celach własnych.
Copyright © 2016-2020 - by phpBlueDragon OpenSource | O autorze | Linki