Wspólnicy


Andrzej Jacek Poleszak, Rafał Prałat, Edward Franciszek Trafidło, Bogdan Wojciech Drozdowski, Agata Weronika Szudy-Wickowska, Anna Magdalena Kołtowska, Kamila Anna Horeglad, Klaudia Kosińska, Janusz Mirończuk, Wojciech Łukasz Smyk, Antoni Stanisław Marzec, Małgorzata Felicja Wojciechowska-Mróz, Krystyna Agata Zaleska, Antoni Adolf Prokopowicz, Anna Sobel-Maruniak, Teresa Krystyna Emilianowicz, Teresa Muszyńska, Tomasz Szustkiewicz, Alicja Kaleta, Dorota Jadwiga Klassek, Stanisław Jerzy Banaszek, Renata Urszula Wedra, Wiktor Jan Januszko, Anzelmina Sobolewska-Karwowska, Beata Alicja Moćko, Jacek Jan Stachowiak, Mieczysław Edmund Walczak, Bożena Barbara Śliwa, Aneta Sidorska, Marian Korneliusz Gabryś, Monika Luiza Giza, Anna Mariola Walkowska, Jerzy Stanisław Sikora, Anna Maria Gadowska-Cicha, Anna Maria Taborska-Ryker, Marzena Iwona Depta, Anna Elżbieta Kuroś-Wikło, Marta Łapaj, Teresa Józefa Dugacz-Bołdys, Małgorzata Renata Zajas, Lidia Małgorzata Flakus, Zbigniew Janusz Grzywnowicz, Helena Traskowska-Fangor, Wojciech Zygmunt Bacia, Monika Anna Rak, Zespół Lecznictwa Otwartego

1234 5 678910 Ostatni ›

Andrzej Jacek Poleszak

Id praktyki: 69006
Numer księgi: 000000068091
Id wspólnika: 1676090
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 58-11-4702791
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 4702791
Imię: Andrzej
Drugie imię: Jacek
Nazwisko: Poleszak
Dziedzina medycyny: Chirurgia ogólna
NIP: 9461157394
Specjalizacja: Chirurgia ogólna (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2003-11-25
Data zakończenia działalności: 2019-06-08

Rafał Prałat

Id praktyki: 124746
Numer księgi: 000000123759
Id wspólnika: 1675864
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 70117472558
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 7472558
Imię: Rafał
Nazwisko: Prałat
Dziedzina medycyny: położnictwo i ginekologia
NIP: 9261030619
Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2002-10-03
Data zakończenia działalności: 2019-09-01

Edward Franciszek Trafidło

Id praktyki: 92033
Numer księgi: 000000091078
Id wspólnika: 1675724
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 64-11-7734762
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 7734762
Imię: Edward
Drugie imię: Franciszek
Nazwisko: Trafidło
NIP: 8651510798
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (I st.),Medycyna ogólna (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2000-03-15

Bogdan Wojciech Drozdowski

Id praktyki: 92843
Numer księgi: 000000091888
Id wspólnika: 1675719
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 64-11-4064195
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 4064195
Imię: Bogdan
Drugie imię: Wojciech
Nazwisko: Drozdowski
Dziedzina medycyny: Okulistyka
NIP: 8161005780
Specjalizacja: Okulistyka (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2004-12-07
Data zakończenia działalności: 2019-07-30

Agata Weronika Szudy-Wickowska

Id praktyki: 186679
Numer księgi: 000000186036
Id wspólnika: 1675703
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 69-22-2968068
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 2968068
Imię: Agata
Drugie imię: Weronika
Nazwisko: Szudy-Wickowska
NIP: 8943082582
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2016-09-08
Data zakończenia działalności: 2019-11-01

Anna Magdalena Kołtowska

Id praktyki: 179965
Numer księgi: 000000180132
Id wspólnika: 1675702
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 69-11-1243475
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 1243475
Imię: Anna
Drugie imię: Magdalena
Nazwisko: Kołtowska
Dziedzina medycyny: Radiologia i diagnostyka obrazowa
NIP: 8981404881
Specjalizacja: Radiologia i diagnostyka obrazowaRadiodiagnostyka
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2016-01-01
Data zakończenia działalności: 2016-12-31

Kamila Anna Horeglad

Id praktyki: 184097
Numer księgi: 000000114888
Id wspólnika: 1675701
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 56-22-2320468
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 2320468
Imię: Kamila
Drugie imię: Anna
Nazwisko: Horeglad
NIP: 6551949039
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2016-05-05
Data zakończenia działalności: 2019-09-16

Klaudia Kosińska

Id praktyki: 209876
Numer księgi: 000000203947
Id wspólnika: 1675694
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 50-22-3324376
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 3324376
Imię: Klaudia
Nazwisko: Kosińska
NIP: 5423331534
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2018-10-12
Data zakończenia działalności: 2019-02-15

Janusz Mirończuk

Id praktyki: 31169
Numer księgi: 000000029803
Id wspólnika: 1675692
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 50-11-2394585
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2394585
Imię: Janusz
Nazwisko: Mirończuk
Dziedzina medycyny: Położnictwo i ginekologia
NIP: 9660031017
Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-02-03

Wojciech Łukasz Smyk

Id praktyki: 207859
Numer księgi: 000000202160
Id wspólnika: 1675629
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-11-3404842
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 3404842
Imię: Wojciech
Drugie imię: Łukasz
Nazwisko: Smyk
NIP: 6342933324
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2018-08-01
Data zakończenia działalności: 2019-08-23

Antoni Stanisław Marzec

Id praktyki: 175668
Numer księgi: 000000176371
Id wspólnika: 1675628
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-11-1766748
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 1766748
Imię: Antoni
Drugie imię: Stanisław
Nazwisko: Marzec
NIP: 9541451090
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2015-06-03
Data zakończenia działalności: 2019-05-31

Małgorzata Felicja Wojciechowska-Mróz

Id praktyki: 218485
Numer księgi: 000000210689
Id wspólnika: 1675626
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-22-2659462
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 2659462
Imię: Małgorzata
Drugie imię: Felicja
Nazwisko: Wojciechowska-Mróz
NIP: 6311046243
Specjalizacja: Stomatologia ogólna
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2000-04-05
Data zakończenia działalności: 2017-04-30

Krystyna Agata Zaleska

Id praktyki: 47334
Numer księgi: 000000046424
Id wspólnika: 1675624
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-11-1249932
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 1249932
Imię: Krystyna
Drugie imię: Agata
Nazwisko: Zaleska
Dziedzina medycyny: Medycyna pracy
NIP: 6391045374
Specjalizacja: Medycyna przemysłowa (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-08-25

Antoni Adolf Prokopowicz

Id praktyki: 92838
Numer księgi: 000000091883
Id wspólnika: 1674569
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 64-11-8042845
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 8042845
Imię: Antoni
Drugie imię: Adolf
Nazwisko: Prokopowicz
Dziedzina medycyny: Położnictwo i ginekologia, Endokrynologia
NIP: 8131713124
Specjalizacja: Endokrynologia (II st.),Położnictwo i ginekologia (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-12-15
Data zakończenia działalności: 2019-07-23

Anna Sobel-Maruniak

Id praktyki: 93530
Numer księgi: 000000092574
Id wspólnika: 1674567
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 64-11-5067606
Wpis do ewidencji gospodarczej: 14231 H
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 5067606
Imię: Anna
Nazwisko: Sobel-Maruniak
NIP: 6851065066
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (II st.),Diabetologia (bez st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2004-07-06

Teresa Krystyna Emilianowicz

Id praktyki: 67646
Numer księgi: 000000066732
Id wspólnika: 1674533
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 58-22-9768616
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 9768616
Imię: Teresa
Drugie imię: Krystyna
Nazwisko: Emilianowicz
NIP: 7161271015
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-10-13
Data zakończenia działalności: 2019-01-01

Teresa Muszyńska

Id praktyki: 37231
Numer księgi: 000000032782
Id wspólnika: 1674492
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 51-22-1005704
Wpis do ewidencji gospodarczej: 4474
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 1005704
Imię: Teresa
Nazwisko: Muszyńska
NIP: 5511369619
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-01-08

Tomasz Szustkiewicz

Id praktyki: 127610
Numer księgi: 000000126623
Id wspólnika: 1674429
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 72-11-9473773
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 9473773
Imię: Tomasz
Nazwisko: Szustkiewicz
Dziedzina medycyny: Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne
NIP: 8392058115
Specjalizacja: Medycyna rodzinna (bez st.), Choroby wewnętrzne (st. I)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2003-04-10

Alicja Kaleta

Id praktyki: 164876
Numer księgi: 000000165533
Id wspólnika: 1674378
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 51-11-7363856
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 7363856
Imię: Alicja
Nazwisko: Kaleta
NIP: 5481080391
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (st. I)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2014-02-05
Data zakończenia działalności: 2019-07-01

Dorota Jadwiga Klassek

Id praktyki: 36664
Numer księgi: 000000032505
Id wspólnika: 1674377
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 51-22-3567945
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 3567945
Imię: Dorota
Drugie imię: Jadwiga
Nazwisko: Klassek
NIP: 9371023916
Specjalizacja: Stomatologia ogólna (st. I)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-11-20
Data zakończenia działalności: 2019-07-28

Stanisław Jerzy Banaszek

Id praktyki: 135121
Numer księgi: 000000042520
Id wspólnika: 1674356
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 53-11-9065291
Wpis do ewidencji gospodarczej: 11617
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 9065291
Imię: Stanisław
Drugie imię: Jerzy
Nazwisko: Banaszek
Dziedzina medycyny: chirurgia ogólna
NIP: 5861085845
Specjalizacja: Chirurgia ogólna (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2008-08-14

Renata Urszula Wedra

Id praktyki: 132604
Numer księgi: 000000039964
Id wspólnika: 1674355
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 53-11-3626689
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 3626689
Imię: Renata
Drugie imię: Urszula
Nazwisko: Wedra
NIP: 5841448322
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2002-02-13
Data zakończenia działalności: 2019-02-01

Wiktor Jan Januszko

Id praktyki: 157918
Numer księgi: 000000038322
Id wspólnika: 1674315
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 56-11-5711707
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 5711707
Imię: Wiktor
Drugie imię: Jan
Nazwisko: Januszko
Dziedzina medycyny: Chorób Wewnętrznych
NIP: 6721300793
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (st. II), Choroby wewnętrzne (st. I)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2013-04-15

Anzelmina Sobolewska-Karwowska

Id praktyki: 71491
Numer księgi: 000000070571
Id wspólnika: 1674313
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 59-11-5044312
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 5044312
Imię: Anzelmina
Nazwisko: Sobolewska-Karwowska
Dziedzina medycyny: Medycyna nuklearna, Endokrynologia,Choroby wewnętrzn
NIP: 7321493435
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (II st.),Endokrynologia (II st.),Medycyna nuklearna (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-12-15

Beata Alicja Moćko

Id praktyki: 55115
Numer księgi: 000000054203
Id wspólnika: 1674311
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 56-22-2738912
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 2738912
Imię: Beata
Drugie imię: Alicja
Nazwisko: Moćko
NIP: 9590067693
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-10-22
Data zakończenia działalności: 2019-03-19

Jacek Jan Stachowiak

Id praktyki: 75328
Numer księgi: 000000074407
Id wspólnika: 1674308
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 59-11-1043332
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 1043332
Imię: Jacek
Drugie imię: Jan
Nazwisko: Stachowiak
Dziedzina medycyny: Psychiatria
NIP: 7251040124
Specjalizacja: Psychiatria (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2007-06-15

Mieczysław Edmund Walczak

Id praktyki: 95756
Numer księgi: 000000094799
Id wspólnika: 1674270
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 65-11-8172669
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 8172669
Imię: Mieczysław
Drugie imię: Edmund
Nazwisko: Walczak
Dziedzina medycyny: PEDIATRIA
NIP: 9551421110
Specjalizacja: Pediatria (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-12-30

Bożena Barbara Śliwa

Id praktyki: 96374
Numer księgi: 000000095417
Id wspólnika: 1674269
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 65-22-4710056
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 4710056
Imię: Bożena
Drugie imię: Barbara
Nazwisko: Śliwa
Dziedzina medycyny: Stomatologia ogólna
NIP: 8521089260
Specjalizacja: Stomatologia ogólna (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-02-25

Aneta Sidorska

Id praktyki: 182180
Numer księgi: 000000182105
Id wspólnika: 1674237
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 66-25-3244256
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 3244256
Imię: Aneta
Nazwisko: Sidorska
NIP: 6881300595
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2016-02-04
Data zakończenia działalności: 2017-11-30

Marian Korneliusz Gabryś

Id praktyki: 47988
Numer księgi: 000000047079
Id wspólnika: 1674236
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-16-7281851
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 7281851
Imię: Marian
Drugie imię: Korneliusz
Nazwisko: Gabryś
Dziedzina medycyny: Choroby wewnętrzne, Medycyna pracy
NIP: 9690446533
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (II st.), Medycyna pracy (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2000-08-09

Monika Luiza Giza

Id praktyki: 174376
Numer księgi: 000000175244
Id wspólnika: 1674235
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-11-9397066
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 9397066
Imię: Monika
Drugie imię: Luiza
Nazwisko: Giza
NIP: 5732468969
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2015-05-01
Data zakończenia działalności: 2017-04-30

Anna Mariola Walkowska

Id praktyki: 185726
Numer księgi: 000000185219
Id wspólnika: 1674234
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-22-1292027
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 1292027
Imię: Anna
Drugie imię: Mariola
Nazwisko: Walkowska
NIP: 6481967999
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2016-09-01
Data zakończenia działalności: 2019-07-08

Jerzy Stanisław Sikora

Id praktyki: 46677
Numer księgi: 000000045767
Id wspólnika: 1674232
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-11-2476579
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2476579
Imię: Jerzy
Drugie imię: Stanisław
Nazwisko: Sikora
Dziedzina medycyny: Położnictwo i ginekologia, Perinatologia
NIP: 6341625543
Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia (II st.)Perinatologia
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-12-16
Data zakończenia działalności: 2019-07-12

Anna Maria Gadowska-Cicha

Id praktyki: 53685
Numer księgi: 000000052773
Id wspólnika: 1674231
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-11-7777419
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 7777419
Imię: Anna
Drugie imię: Maria
Nazwisko: Gadowska-Cicha
Dziedzina medycyny: Choroby wewnętrzne
NIP: 9541569130
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2011-11-16

Anna Maria Taborska-Ryker

Id praktyki: 49951
Numer księgi: 000000049040
Id wspólnika: 1674230
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-22-1038431
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 1038431
Imię: Anna
Drugie imię: Maria
Nazwisko: Taborska-Ryker
NIP: 2220328608
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2005-03-16

Marzena Iwona Depta

Id praktyki: 175019
Numer księgi: 000000175789
Id wspólnika: 1674229
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-11-3002472
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 3002472
Imię: Marzena
Drugie imię: Iwona
Nazwisko: Depta
NIP: 6423124161
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2015-05-11
Data zakończenia działalności: 2019-07-01

Anna Elżbieta Kuroś-Wikło

Id praktyki: 49590
Numer księgi: 000000048679
Id wspólnika: 1674228
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-11-8054748
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 8054748
Imię: Anna
Drugie imię: Elżbieta
Nazwisko: Kuroś-Wikło
Dziedzina medycyny: Anestezjologia i reanimacja
NIP: 9541178085
Specjalizacja: Anestezjologia i reanimacja (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2004-07-21

Marta Łapaj

Id praktyki: 154658
Numer księgi: 000000153510
Id wspólnika: 1674227
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-22-8896509
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 8896509
Imię: Marta
Nazwisko: Łapaj
NIP: 6442708360
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2013-01-02
Data zakończenia działalności: 2017-03-02

Teresa Józefa Dugacz-Bołdys

Id praktyki: 137879
Numer księgi: 000000133304
Id wspólnika: 1674226
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-22-8067417
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 8067417
Imię: Teresa
Drugie imię: Józefa
Nazwisko: Dugacz-Bołdys
Dziedzina medycyny: Stomatologia ogólna
NIP: 6461074643
Specjalizacja: Chirurgia stomatologiczna (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-12-23

Małgorzata Renata Zajas

Id praktyki: 47981
Numer księgi: 000000047072
Id wspólnika: 1674225
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-22-3769756
Wpis do ewidencji gospodarczej: 1171/96
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 3769756
Imię: Małgorzata
Drugie imię: Renata
Nazwisko: Zajas
NIP: 6381056324
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2000-01-19

Lidia Małgorzata Flakus

Id praktyki: 53888
Numer księgi: 000000052976
Id wspólnika: 1674224
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-11-1612121
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 1612121
Imię: Lidia
Drugie imię: Małgorzata
Nazwisko: Flakus
Dziedzina medycyny: Radiodiagnostyka
NIP: 9541281825
Specjalizacja: Radiodiagnostyka (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2012-02-15

Zbigniew Janusz Grzywnowicz

Id praktyki: 49299
Numer księgi: 000000048388
Id wspólnika: 1674223
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-11-2060918
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2060918
Imię: Zbigniew
Drugie imię: Janusz
Nazwisko: Grzywnowicz
Dziedzina medycyny: Chirurgia ogólna
NIP: 6291510707
Specjalizacja: Chirurgia ogólna (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2004-02-18

Helena Traskowska-Fangor

Id praktyki: 47066
Numer księgi: 000000046156
Id wspólnika: 1674222
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-11-4771655
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 4771655
Imię: Helena
Nazwisko: Traskowska-Fangor
NIP: 6271105671
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (I st.),Medycyna rodzinna (bez st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-11-10

Wojciech Zygmunt Bacia

Id praktyki: 47440
Numer księgi: 000000046530
Id wspólnika: 1674220
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-22-5765409
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 5765409
Imię: Wojciech
Drugie imię: Zygmunt
Nazwisko: Bacia
NIP: 6271769661
Specjalizacja: Chirurgia stomatologiczna (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-10-21

Monika Anna Rak

Id praktyki: 171846
Numer księgi: 000000172870
Id wspólnika: 1674216
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-11-2879645
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2879645
Imię: Monika
Drugie imię: Anna
Nazwisko: Rak
NIP: 6443348633
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2015-01-01
Data zakończenia działalności: 2018-01-10

<1234 5 678910 > Ostatni ›


Fizjoterapeuci | Podmioty lecznicze - nieaktywne | Podmioty lecznicze | Praktyki lekarskie | Praktyki lekarskie - nieaktywne | Praktyki pielęgniarskie
Informacja publiczna pozyskana od Ministerstwa Zdrowia po przetworzeniu do wykorzystania w celach własnych.
Copyright © 2016-2020 - by phpBlueDragon OpenSource | O autorze | Linki