Wspólnicy


Marek Feliks Koszaliński, Antoni Czesław Nowicki, Tomasz Nagietowicz, Andrzej Marek Stankiewicz, Tomasz Kraj, Julia Maria Feldman, Ewa Pecio, Paweł Kazimierz Willmann, Daniela Maria Sęk, Bartłomiej Mateusz Toporowski, Alicja Sierzputowska, Maria Kolasińska-Twardak, Barbara Romana Kaczmarska-Pasik, Danuta Aniela Gołyska-Rączkiewicz, Izabela Jurgiel, Izabela Jurgiel, Rajmund Andrzej Widuliński, Marek Michał Neuman, Katarzyna Izabela Kusiak, Marta Wiśniewska, Ahmed Noor Fahie, Przemysław Paweł Śledzik, Przemysław Marian Stempień, Tomasz Piotr Anyszek, Ewa Barbara Chuchla-Zyguła, Natalia Jadwiga Popkowska, Zofia Kucharska, Andrzej Marian Holly, Piotr Tokar, Marek Jaworski, Zygmunt Franciszek Łopatka, Krystyna Aleksandra Ryś-Krschka, Krystyna Gasparska, Tadeusz Władysław Lipski, Monika Ewa Matejczyk, Jadwiga Kłosowska, Anna Zontek-Zając, Aleksandra Anna Sobkowiak, Albert Ziętek, Ireneusz Dziemidok, Mirosława Kisiel, Iwona Magdalena Molęda-Markiewicz, Halina Maria Bilińska-Reszkowska, Bożenna Teresa Słupecka-Wilhelm, Hanna Maria Lorkiewicz-Tkaczyk, Zespół Lecznictwa Otwartego

12 3 45678 Ostatni ›

Marek Feliks Koszaliński

Id praktyki: 126703
Numer księgi: 000000125716
Id wspólnika: 1677716
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 72-11-2399224
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2399224
Imię: Marek
Drugie imię: Feliks
Nazwisko: Koszaliński
Dziedzina medycyny: Psychiatria
NIP: 8991442280
Specjalizacja: Psychiatria (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-02-26

Antoni Czesław Nowicki

Id praktyki: 126988
Numer księgi: 000000126001
Id wspólnika: 1677715
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 72-11-8361171
Wpis do ewidencji gospodarczej: Z/001514/96
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 8361171
Imię: Antoni
Drugie imię: Czesław
Nazwisko: Nowicki
Dziedzina medycyny: Kardiologia, Choroby wewnętrzne
NIP: 8521590356
Specjalizacja: Kardiologia (st. II), Choroby wewnętrzne (st. II)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-01-29

Tomasz Nagietowicz

Id praktyki: 67661
Numer księgi: 000000066747
Id wspólnika: 1677714
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 58-22-3361172
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 3361172
Imię: Tomasz
Nazwisko: Nagietowicz
Dziedzina medycyny: Stomatologia ogólna
NIP: 7141094053
Specjalizacja: Stomatologia ogólna (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-10-13
Data zakończenia działalności: 2019-09-01

Andrzej Marek Stankiewicz

Id praktyki: 127409
Numer księgi: 000000126422
Id wspólnika: 1677713
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 72-11-3568490
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 3568490
Imię: Andrzej
Drugie imię: Marek
Nazwisko: Stankiewicz
Dziedzina medycyny: Okulistyka
NIP: 5421070058
Specjalizacja: Okulistyka (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2001-12-13
Data zakończenia działalności: 2019-09-20

Tomasz Kraj

Id praktyki: 173407
Numer księgi: 000000174380
Id wspólnika: 1677661
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 58-11-2988174
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2988174
Imię: Tomasz
Nazwisko: Kraj
NIP: 5632284164
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2015-02-24
Data zakończenia działalności: 2019-06-16

Julia Maria Feldman

Id praktyki: 161924
Numer księgi: 000000162033
Id wspólnika: 1677652
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 68-11-2310884
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2310884
Imię: Julia
Drugie imię: Maria
Nazwisko: Feldman
NIP: 5213094625
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2013-11-01

Ewa Pecio

Id praktyki: 107504
Numer księgi: 000000106537
Id wspólnika: 1677649
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 68-11-9056587
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 9056587
Imię: Ewa
Nazwisko: Pecio
NIP: 5711012081
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2001-12-19

Paweł Kazimierz Willmann

Id praktyki: 177922
Numer księgi: 000000178304
Id wspólnika: 1677559
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 68-11-5763947
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 5763947
Imię: Paweł
Drugie imię: Kazimierz
Nazwisko: Willmann
Dziedzina medycyny: Psychiatria
NIP: 5210520576
Specjalizacja: Psychiatria
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2015-09-11
Data zakończenia działalności: 2019-08-05

Daniela Maria Sęk

Id praktyki: 107696
Numer księgi: 000000106728
Id wspólnika: 1677544
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 68-11-9171460
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 9171460
Imię: Daniela
Drugie imię: Maria
Nazwisko: Sęk
Dziedzina medycyny: Choroby wewnętrzne
NIP: 5212419060
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2002-01-23

Bartłomiej Mateusz Toporowski

Id praktyki: 181001
Numer księgi: 000000181080
Id wspólnika: 1677535
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 68-11-2555065
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2555065
Imię: Bartłomiej
Drugie imię: Mateusz
Nazwisko: Toporowski
Dziedzina medycyny: Pediatria
NIP: 9511978438
Specjalizacja: Pediatria
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2016-01-11
Data zakończenia działalności: 2019-08-14

Alicja Sierzputowska

Id praktyki: 103271
Numer księgi: 000000102306
Id wspólnika: 1677512
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 68-11-9628987
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 9628987
Imię: Alicja
Nazwisko: Sierzputowska
Dziedzina medycyny: Pediatria
NIP: 7581474133
Specjalizacja: Neonatologia (bez st.),Pediatria (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-12-29

Maria Kolasińska-Twardak

Id praktyki: 37359
Numer księgi: 000000032844
Id wspólnika: 1677492
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 51-22-2712897
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 2712897
Imię: Maria
Nazwisko: Kolasińska-Twardak
NIP: 5471345793
Specjalizacja: Chirurgia stomatologiczna (st. I)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1997-01-02
Data zakończenia działalności: 2019-06-29

Barbara Romana Kaczmarska-Pasik

Id praktyki: 109955
Numer księgi: 000000108986
Id wspólnika: 1677471
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 68-11-1049443
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 1049443
Imię: Barbara
Drugie imię: Romana
Nazwisko: Kaczmarska-Pasik
Dziedzina medycyny: Choroby wewnętrzne, Reumatologia
NIP: 8221124006
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (I st.),Reumatologia (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-10-09
Data zakończenia działalności: 2019-07-31

Danuta Aniela Gołyska-Rączkiewicz

Id praktyki: 106852
Numer księgi: 000000105885
Id wspólnika: 1677298
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 68-11-6041696
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 6041696
Imię: Danuta
Drugie imię: Aniela
Nazwisko: Gołyska-Rączkiewicz
NIP: 7961356641
Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-11-10

Izabela Jurgiel

Id praktyki: 193565
Numer księgi: 000000031158
Id wspólnika: 1677275
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 50-11-6176170
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 6176170
Imię: Izabela
Nazwisko: Jurgiel
Dziedzina medycyny: medycyna rodzinna
NIP: 5421522477
Specjalizacja: medycyna rodzinna ( bez st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2014-01-01

Izabela Jurgiel

Id praktyki: 33916
Numer księgi: 000000031158
Id wspólnika: 1677274
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 50-11-6176170
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 6176170
Imię: Izabela
Nazwisko: Jurgiel
Dziedzina medycyny: medycyna rodzinna
NIP: 5421522477
Specjalizacja: medycyna rodzinna ( bez st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2014-01-01
Data zakończenia działalności: 2015-08-14

Rajmund Andrzej Widuliński

Id praktyki: 55592
Numer księgi: 000000054680
Id wspólnika: 1677194
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 56-11-7719832
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 7719832
Imię: Rajmund
Drugie imię: Andrzej
Nazwisko: Widuliński
NIP: 6571438649
Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-10-21
Data zakończenia działalności: 2017-04-30

Marek Michał Neuman

Id praktyki: 49228
Numer księgi: 000000048317
Id wspólnika: 1677128
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-22-1290473
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 1290473
Imię: Marek
Drugie imię: Michał
Nazwisko: Neuman
NIP: 9541006711
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2003-12-17

Katarzyna Izabela Kusiak

Id praktyki: 53654
Numer księgi: 000000052742
Id wspólnika: 1677127
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-11-3894110
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 3894110
Imię: Katarzyna
Drugie imię: Izabela
Nazwisko: Kusiak
Dziedzina medycyny: Anestezjologia i intensywna terapia
NIP: 6481730174
Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia (bez st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2011-10-26
Data zakończenia działalności: 2018-08-31

Marta Wiśniewska

Id praktyki: 214061
Numer księgi: 000000206851
Id wspólnika: 1677126
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 55-11-2786043
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2786043
Imię: Marta
Nazwisko: Wiśniewska
NIP: 2220824313
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2019-03-01
Data zakończenia działalności: 2019-09-02

Ahmed Noor Fahie

Id praktyki: 52727
Numer księgi: 000000051816
Id wspólnika: 1677125
Typ praktyki: I
Wpis do ewidencji gospodarczej: 3964/2009
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2733920
Imię: Ahmed
Drugie imię: Noor
Nazwisko: Fahie
Dziedzina medycyny: Położnictwo i ginekologia
NIP: 0
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2010-05-21

Przemysław Paweł Śledzik

Id praktyki: 127324
Numer księgi: 000000126337
Id wspólnika: 1677093
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 72-11-4170147
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 4170147
Imię: Przemysław
Drugie imię: Paweł
Nazwisko: Śledzik
Dziedzina medycyny: Okulistyka
NIP: 8481349541
Specjalizacja: Okulistyka (I st.),Organizacja ochrony zdrowia wojsk (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2003-12-05

Przemysław Marian Stempień

Id praktyki: 127614
Numer księgi: 000000126627
Id wspólnika: 1677090
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 72-11-9047714
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 9047714
Imię: Przemysław
Drugie imię: Marian
Nazwisko: Stempień
Dziedzina medycyny: Medycyna lotnicza, Położnictwo i ginekologia
NIP: 6221548857
Specjalizacja: Medycyna lotnicza (st. I), Położnictwo i ginekologia (st. I)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2001-05-18
Data zakończenia działalności: 2019-03-28

Tomasz Piotr Anyszek

Id praktyki: 142355
Numer księgi: 000000060199
Id wspólnika: 1677088
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 57-11-7770597
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 7770597
Imię: Tomasz
Drugie imię: Piotr
Nazwisko: Anyszek
NIP: 6751009743
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (I st.),Diagnostyka laboratoryjna (bez st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-05-12

Ewa Barbara Chuchla-Zyguła

Id praktyki: 98394
Numer księgi: 000000097435
Id wspólnika: 1677087
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 66-22-4397608
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 4397608
Imię: Ewa
Drugie imię: Barbara
Nazwisko: Chuchla-Zyguła
NIP: 8731261357
Specjalizacja: Chirurgia stomatologiczna (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-01-13
Data zakończenia działalności: 2019-08-31

Natalia Jadwiga Popkowska

Id praktyki: 150354
Numer księgi: 000000149055
Id wspólnika: 1677078
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 58-11-8360707
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 8360707
Imię: Natalia
Drugie imię: Jadwiga
Nazwisko: Popkowska
Dziedzina medycyny: psychiatria, psychiatria dziecięca
NIP: 7121221181
Specjalizacja: psychiatria (I st.), psychiatria (II st.), psychiatria dziecięca (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-04-21
Data zakończenia działalności: 2019-08-31

Zofia Kucharska

Id praktyki: 182427
Numer księgi: 000000182329
Id wspólnika: 1677077
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 61-11-7366003
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 7366003
Imię: Zofia
Nazwisko: Kucharska
Dziedzina medycyny: neonatologia,pediatria
NIP: 7541258765
Specjalizacja: NeonatologiaPediatriaPediatria
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2016-02-24
Data zakończenia działalności: 2019-06-27

Andrzej Marian Holly

Id praktyki: 69598
Numer księgi: 000000068682
Id wspólnika: 1677076
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 58-11-4179505
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 4179505
Imię: Andrzej
Drugie imię: Marian
Nazwisko: Holly
Dziedzina medycyny: Psychiatria
NIP: 5631137923
Specjalizacja: Psychiatria (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2007-01-23
Data zakończenia działalności: 2018-11-21

Piotr Tokar

Id praktyki: 80661
Numer księgi: 000000079715
Id wspólnika: 1677075
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 61-11-5171349
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 5171349
Imię: Piotr
Nazwisko: Tokar
Dziedzina medycyny: Radioterapia onkologiczna
NIP: 7541933066
Specjalizacja: Radioterapia onkologiczna (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-08-11

Marek Jaworski

Id praktyki: 80981
Numer księgi: 000000080035
Id wspólnika: 1677073
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 61-11-8040537
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 8040537
Imię: Marek
Nazwisko: Jaworski
Dziedzina medycyny: Ortopedia i traumatologia (II st.)
NIP: 7541532462
Specjalizacja: Ortopedia i traumatologia (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2002-11-20
Data zakończenia działalności: 2019-06-28

Zygmunt Franciszek Łopatka

Id praktyki: 36987
Numer księgi: 000000032664
Id wspólnika: 1677061
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 51-22-3368667
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 3368667
Imię: Zygmunt
Drugie imię: Franciszek
Nazwisko: Łopatka
NIP: 5511053626
Specjalizacja: Stomatologia ogólna (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-12-18
Data zakończenia działalności: 2019-09-10

Krystyna Aleksandra Ryś-Krschka

Id praktyki: 38521
Numer księgi: 000000033420
Id wspólnika: 1677056
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 51-22-4457828
Wpis do ewidencji gospodarczej: 2757
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 4457828
Imię: Krystyna
Drugie imię: Aleksandra
Nazwisko: Ryś-Krschka
NIP: 9371030460
Specjalizacja: Stomatologia ogólna (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-10-28

Krystyna Gasparska

Id praktyki: 36749
Numer księgi: 000000032546
Id wspólnika: 1677055
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 51-22-1173980
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 1173980
Imię: Krystyna
Nazwisko: Gasparska
NIP: 5531323810
Specjalizacja: Stomatologia ogólna (st. I)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1996-07-01
Data zakończenia działalności: 2019-09-10

Tadeusz Władysław Lipski

Id praktyki: 36560
Numer księgi: 000000032453
Id wspólnika: 1677053
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 51-11-3063008
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 3063008
Imię: Tadeusz
Drugie imię: Władysław
Nazwisko: Lipski
Dziedzina medycyny: Położnictwo i ginekologia
NIP: 5471053760
Specjalizacja: Położnictwo i ginekologia (st. II), Położnictwo i ginekologia (st. I)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2005-01-06
Data zakończenia działalności: 2019-08-30

Monika Ewa Matejczyk

Id praktyki: 186952
Numer księgi: 000000170642
Id wspólnika: 1677051
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 56-22-2630182
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 2630182
Imię: Monika
Drugie imię: Ewa
Nazwisko: Matejczyk
NIP: 6572791224
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2016-09-19
Data zakończenia działalności: 2018-09-14

Jadwiga Kłosowska

Id praktyki: 40368
Numer księgi: 000000034327
Id wspólnika: 1677050
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 51-11-1771980
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 1771980
Imię: Jadwiga
Nazwisko: Kłosowska
Dziedzina medycyny: Okulistyka
NIP: 5471414554
Specjalizacja: Okulistyka (st. II), Okulistyka (st. I)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2008-09-26
Data zakończenia działalności: 2019-09-10

Anna Zontek-Zając

Id praktyki: 68533
Numer księgi: 000000067618
Id wspólnika: 1676990
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 58-22-2765377
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 2765377
Imię: Anna
Nazwisko: Zontek-Zając
NIP: 7131139972
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2001-10-03

Aleksandra Anna Sobkowiak

Id praktyki: 171482
Numer księgi: 000000172500
Id wspólnika: 1676951
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 63-22-2787390
Zawód: Lekarz dentysta
Numer prawa wykonywania zawodu: 2787390
Imię: Aleksandra
Drugie imię: Anna
Nazwisko: Sobkowiak
NIP: 7792422541
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2014-12-17

Albert Ziętek

Id praktyki: 56938
Numer księgi: 000000056026
Id wspólnika: 1676934
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 56-11-2318788
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 2318788
Imię: Albert
Nazwisko: Ziętek
NIP: 6050014527
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2010-06-09
Data zakończenia działalności: 2012-09-05

Ireneusz Dziemidok

Id praktyki: 55261
Numer księgi: 000000054349
Id wspólnika: 1676931
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 56-11-3286077
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 3286077
Imię: Ireneusz
Nazwisko: Dziemidok
Dziedzina medycyny: Chorób Wewnętrznych, Kardiologii
NIP: 6571481869
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (II st.),Kardiologia (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2012-08-22
Data zakończenia działalności: 2019-07-23

Mirosława Kisiel

Id praktyki: 30481
Numer księgi: 000000029468
Id wspólnika: 1676842
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 50-11-8173354
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 8173354
Imię: Mirosława
Nazwisko: Kisiel
Dziedzina medycyny: Choroby wewnętrzne
NIP: 5431184912
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1999-09-25

Iwona Magdalena Molęda-Markiewicz

Id praktyki: 33075
Numer księgi: 000000030742
Id wspólnika: 1676841
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 50-11-7763745
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 7763745
Imię: Iwona
Drugie imię: Magdalena
Nazwisko: Molęda-Markiewicz
Dziedzina medycyny: endokrynologia
NIP: 8441755884
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (bez st.),Endokrynologia (bez st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2001-01-03
Data zakończenia działalności: 2019-09-02

Halina Maria Bilińska-Reszkowska

Id praktyki: 42359
Numer księgi: 000000035304
Id wspólnika: 1676820
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 52-11-3190457
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 3190457
Imię: Halina
Drugie imię: Maria
Nazwisko: Bilińska-Reszkowska
Dziedzina medycyny: Choroby wewnętrzne, Reumatologia
NIP: 9670061451
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne (I st.),Reumatologia (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-12-03
Data zakończenia działalności: 2017-12-31

Bożenna Teresa Słupecka-Wilhelm

Id praktyki: 132460
Numer księgi: 000000039816
Id wspólnika: 1676786
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 53-11-7473243
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 7473243
Imię: Bożenna
Drugie imię: Teresa
Nazwisko: Słupecka-Wilhelm
Dziedzina medycyny: rehabilitacja medyczna
NIP: 5891135016
Specjalizacja: Anestezjologia i reanimacja (II st.), rehabilitacja medyczna (I st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 2001-12-12

Hanna Maria Lorkiewicz-Tkaczyk

Id praktyki: 130963
Numer księgi: 000000038308
Id wspólnika: 1676785
Typ praktyki: I
Księga rejestru zawodowego: 53-11-3779498
Wpis do ewidencji gospodarczej: 118429
Zawód: Lekarz
Numer prawa wykonywania zawodu: 3779498
Imię: Hanna
Drugie imię: Maria
Nazwisko: Lorkiewicz-Tkaczyk
Dziedzina medycyny: otolaryngologia
NIP: 5841228081
Specjalizacja: otolaryngologia (II st.)
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1998-12-23

<12 3 45678 > Ostatni ›


Fizjoterapeuci | Podmioty lecznicze - nieaktywne | Podmioty lecznicze | Praktyki lekarskie | Praktyki lekarskie - nieaktywne | Praktyki pielęgniarskie
Informacja publiczna pozyskana od Ministerstwa Zdrowia po przetworzeniu do wykorzystania w celach własnych.
Copyright © 2016-2020 - by phpBlueDragon OpenSource | O autorze | Linki